Entertainment

Amitabh Bachchan Pora Shah Rukh Khan Laga Hat Pora Bonus Mangise

SRK pora produce kuriya Amitabh Bachchan laga sobse nuton film Badla, toh ektam hit hoise aro ulap ake te hi, Bollywood laga tweita raja social media platform te dhamali kuri kena dekhise.

Bachchan pora  SRK key ad kuri di kena tweet kurise, ki Shah Rukh laga production  house laga kam major te sobse ucha bar kuriya movie toh etu movie ase. Aro etu pora, bonus toh ektam lage. Bachchan pora likhise, “Manyawar, Raja Dhiraj, mojor te hunise ki ‘Badla’ laga film toh abni laga film career te sobse tangor hit film ase. Toh bhai sahab, company te kidya kamiyab nahoile konba pora phal kam kurile, etu laga nam pora tai logot te inaam te, toh dibe, moi laga bonus (sic).”

Etu ke, SRK pora jawab dise, “Sir moi toh sob logot te kidya party khelabo koi kena rukhi ase! Moi khan joldi dibo koi kena bahar te rukhi ase (sic).”