International

China toh tai nijor laga rasta te he berai ase

WASHINGTON: Wednesday din te US State Department para China te human rights violations opor te kotha kurishe. Tai koishe Muslim minorities khan khilaf te hoi thaka toh 1930s samay para etiya tok dekhibole pa nai.

US Secretary of State Mike Pompeo para department laga annual Human Rights Practices laga desh laga reports te Iran, South Sudan, Nicaragua aro China opor te olop kotha kurishe. Hoile bhi tai para reporters khan ke koishe ke ketiya human rights violations laga kotha ahe China rtoh tai niojor rasta te he berai thake.