Entertainment

Kangana Ranaut pora manu khushi laga kodha kurishe

Mumbai: Kangana Ranaut  toh actress bithor te mon laga kodha kura toh tai bhi ekta ashe.Manikarnika laga ganna release kura somaoi te fans khan pora patriotism laga kodha hudiya toh tai karne eku alak thaka nai.warrior ekta nijor laga desh freedom karne jivan diya manu eta laga role kuri bole toh ashan kam nahoi,aro etu laga kodha te, Kangana pora koishe, “moi movie te olap part te hi role kure.moi movie te kam kura somoi te purana kam kuri dhaka khan be bishi thakishe.sob laga khushi toh kinika ashe enika hi lobo lage.flags laga rong sob accept kurile,toh moikhan laga khushi bhi kile accept nukuribo?”

Patriotism laga kodha te  national award winning actressespora koishe, “abni nichor pora bonabole kosish kuribo bare hoile bhi etu hosa aro sundor rishda toh nuola bo,aro etu pora eku nuolabo.etu toh abni nichor laga bhitor te dhakibo. Constitution toh moikhan laga madi te moikhan sob pora milai kena bonai diya wadah ekta ashe.etu sorgot pora kira gift nahoi.ami khan laga madi te aro alak madi milaishe koile toh,etu khan logot te bhi moikhan wada bonai dee.etu wada toh moikhan pora lobo lage aro bhitor te nurakhi kena dekhai debo lage.”

Manikarnika laga ganna toh Shankar-Ehsaan-Loy pora bona ashe. 9 January te launch kura toh Kangana, Ankita, Prasoon Joshi aro Shankar-Ehsaan-Loykhan bhi dhaki kena launch kurishe.