Headlines

Pak-Hindu Ama logode Indian citizenship paise

Jodhpur (Rajasthan) Jan 13, 2019: Citizenship Amendment Bill opor deh ektum gara para kelaaf kori thaga majode 100 opor sal maike Jamuna Devi logode India citizenship paise. Tai logode etu citizenship powah toh tin­­­­ sal olob para napongji kena rokha bechide paise.

Tai aro tai laga family toh 2006 sal India deh ahhaise aro 2015 sal Indian citizenship nemide applied korishe.

Jamuna Bai para news agency ANI logode kowah toh, tin ­sal agae deh India laga citizenship nemide apply kora bechide aro apply korikena powah toh ektum kushi pai ase koikena janaishe. Tai para kowah toh, ami besi kushi pai ase India deh boha toh aro 12 sal bechide Indian citizen toh hoise.

Jamuna Bai laga bacha Aatmaram para kowah toh, “Moi laga grandfather toh Rajasthan laga ase. Kaa-lowah para dekthari pai thaga time deh tai Pakistan deh jaishe. Hoilebe, ami khan last deh dekthari pai thakise. Etu para India deh korai ahhibo karni manishe. Ami khan yati 2006 sal ahhaise aro Indian citizenship nemide 2015 sal applied korishe. Aji ami laga ama toh India laga citizenship hoise. Ami khan laga sob khor manu ke be India laga citizenship toh pabo lagi.”

Jamuna’s logode citizenship powah karni tai laga tusara family members logode citizenship pabokarni phal rasta khulishe.