Entertainment

Ranveer Singh pora Vicky Kaushal starrer URI laga nam loishe

Mumbai: Vicky Kaushal starrer URI  ajikali ektam korom te dhaka pora Ranveer Singh laga mon jidishe. URI laga film launch kura somoi te toh Gully Boy Ranveer pora ektam mon te pora Vicky Kaushal laga nam bhi loishe aro, “Aye Vicky ki aarahi hai URI, dekhna hai zaruri”, koi kena fans khan logot URI sabole mon kuri dishe.

Olab din biche te, film bona manu bora pehla ganna ‘Challa’ release kurishe,aro etu ganna te mokhan pora dikhebo ke amakhan laga Indian sepai khan kiman mehnat aro mon di kena amikhan laga desh to bachai dee.trailer te dekha nishina ganna te bhi Vicky Kaushal pora kinika tai laga team khan surgical attack karne loi jai sob dekhai.ganna laga video te  army officer (Vicky Ksuahal) pora lead kuri kenna taikhan laga comrades ke morai diya pora khusa pora batla lobole jaa dikhe. Mohit Raina, Yami Gautam aro Kirti Kulhari khan bhi olap scene te dekhai ashe.

Produced toh RSVP movies pora aro direct toh Aditya Dhar pora kura laga ashe,stars toh Vicky Kaushal, Yami Gautam aro Paresh Rawalkhan olai.